pritikrinti

pritikrinti
pritìkrinti tr. 1. daug patikrinti: Kokį kalną lapelių pritikrinau! Db. 2. Sut pritaikyti, priderinti. \ tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; nutikrinti; patikrinti; pertikrinti; pritikrinti; sutikrinti; užtikrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aptikrinti — aptìkrinti tr. KŽ 1. patikrinti, ištikrinti: Daktaras aptìkrino sveikatą Rmš. 2. KŽ garantuoti. tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; nutikrinti; patikrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikrinti — atitìkrinti tr. 1. NdŽ tikrinant sureguliuoti: Atitìkrinti laikrodį KŽ. 2. refl. įsitikinti: Skliaudau ausis, reik dar atsitikrinti, ar tiesa Šts. tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikrinti — ištìkrinti tr. NdŽ, KŽ, Všv, Yl, Vl nuodugniai ištirti, patikrinti: Ištìkrino [poliklinikoje] – sveikas, dauges netikris DrskŽ. Buvo nuvažiavęs [pas gydytoją], ištìkrino išbuvo, vaistų išrašė, ir nuo šitų vaistų jam geriau Slk. Negi čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikrinti — nutìkrinti tr. KŽ; SD245, Sut, N 1. įtikinti, padaryti tikrą kuo: Ir tūlais ženklais nutikrino juos per keturias dešimtis dienų jiemus save rodydamas SPII234. Be malonios Jėzuso ir Marijos nė vienas galia būt nutikrintu apei išganymą brš. Ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikrinti — patìkrinti tr. K, Š, Rtr, DŽ; Sut, N, L 1. BŽ77, FT, NdŽ, KŽ pažiūrėti, ar kas teisinga, ar atitinka reikalavimus, pakontroliuoti, iš(si)aiškinti tikrinant; nustatyti būklę: Nueina gaspadorius, patikrina tas duris – durys užrakintos Žr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertikrinti — tr. Š, NdŽ, KŽ, DŽ1, pertìkrinti Rtr; L, Ser 1. nuodugniai, labai gerai patikrinti, ištikrinti: Liepa (liepia) partikrinti, suagistruoti visus maišus Krš. Reik partikrinti [vaiko darbus], i jei pamalavo, sutempti (sudrausti, subarti) Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikrinimas — pritìkrinimas sm. (1) KŽ; Sut → pritikrinti 2: Christui ypačiai pridera sūdyt ir pagal dievystės, ir pagal žmogystės. Pagal dievystės per pritikrinimą SPI21. tikrinimas; aptikrinimas; įsitikrinimas; ištikrinimas; nutikrinimas; patikrinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikrinti — sutìkrinti tr. BŽ505, DŽ, NdŽ 1. tikrinant palyginti, sugretinti: Apsižiūrėjo, jog laikas grįžti. Sutikrino laikrodžius rš. | refl. NdŽ. 2. refl. tikrai susitarti, susiderinti: Jum reikia susitìkryt ir iš vieno gyvent (kaip susituokusiems) Brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikrinti — tìkrinti ( yti K), ina, ino tr. K. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L 1. žiūrėti, ar tikra, teisinga; kontroliuoti, ar atitinka reikalavimus; nustatyti būklę: Vielos skersmuo tikrinamas mikrometru rš. Dainius apžiūrinėja savo kombainą, tikrina viską, ką tik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikrinti — užtìkrinti tr. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L, Ser 1. tikinti, tvirtinti: Ir užtikrinusios, kad rūmuose tų šerelių nėra MPs. Radušis jai padėkojo, užtikrino, kad būsiąs atsargus ir kur nereikia nesirodysiąs rš. Kiekvienas žodis, pasakytas šiandien, turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”